• Varukorg
  • There are currently no products
    in your shopping cart.

×

Företagsinformation

hammer-traning.se

Hammer Sport AG
Von-Liebig-Straße 21
89231 Neu-Ulm

Telefon: +49 731 974880
Webb: www.hammer-traning.se
E-Mail: info@hammer-traning.se

Styrelse: Markus Hammer + Roland Mayer
Ordförande: Advokat Christian Dangel

För frågor och synpunkter, kontakta vår kundtjänst via telefon: +49 731 974880 eller e-posta service@hammer-traning.se. För frågor, vänligen använd kontaktformuläret på vår hemsida.

Det är olagligt att utan tillstånd från nätoperatören ladda ned bild- och textmaterial från nätet. För att kopiera eller publicera dessa uppgifter kan en förfrågan göras via e-post.

Disclaimer

För direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser(”Hyperlinks”) som ligger utanför författarens ansvarsområde träder skyldighet enbart i kraft om författaren till innehållet har kunskap om dessa, och ifall det för denne är tekniskt möjligt och tänkbart att, i händelse av olagligt innehåll, förhindra detta. Författaren deklarerar härmed uttryckligen att det vid tidpunkten för denna sidas publicering inte fanns något olagligt innehåll på denna sida, varken i dess nuvarande eller framtida utformning, vad gäller såväl innehåll som författarskap av de länkade / relaterade sidor författaren har inflytande över. Därför tar författaren härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll i alla länkade / relaterade sidor som ändrats efter sidans publicering. Detta gäller alla kommenterar på de egna erbjudandena samt alla utomståendes bidrag till gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger, e-postlistor, men också alla andra former av databaser vars innehåll är öppet för utomståendes deltagande. Ansvar för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll, särskilt gällande skador åsamkade av användning av sådan information, ligger hos leverantören av dessa sidor, och inte hos den som har länkat till dessa sidor.

Upphovsrätt

Författaren är angelägen att respektera upphovsrätten i alla publikationer bestående i grafik, ljuddokument , videosekvenser och texter, detta genom att använda sin egen grafik, sina egna ljuddokument, videosekvenser och texter eller genom att använda upphovsrättsfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter. Alla andra publikationer skyddas av tredje part på varumärkenas webbplatser, enligt bestämmelserna i gällande varumärkesrätt och äganderätt, samt av deras respektive registrerade ägare. Varumärkena skyddas, vad som än står angivet, av tredje parts rättigheter! Äganderätten för allt material som skapats av författaren tillhör endast författaren. All kopiering samt allt bruk av sådana bilder, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan uttryckligt tillstånd från upphovsmannen.

Innehållet uppfyller TMG:s 5:e paragraf, Se kontaktuppgifter ovan.