• Varukorg
  • There are currently no products
    in your shopping cart.

×

Ångerrätt

Ångerrätt och återköp

Ångerrätt
Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela Hammer Sport AG och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Hammer Sport AG utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. För att returprocessen ska bli så smidig som möjlig skickar vi dig en returetikett som du kan använda dig av när du returnerar din produkt. I de fall du vill returnera en produkt till oss ber vi dig kontakta oss per telefon eller e-post.

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer Hammer Sport AG genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att Hammer Sport AG mottagit de produkter kunden återsänt, alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. Återbetalning sker med samma betalsätt som kunden använt i den mån detta är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen.

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt
Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde (till exempel kan produkternas värde minska genom slitage), är kunden ersättningskyldig mot Hammer Sport AG för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av Hammer Sport AG i varje enskilt fall. Nedan angivna avdragsnivåer utgör endast exempel på de beräkningsgrunder som tillämpas vid uträkningen av värdeminskningen. Hammer Sport AGs bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv.

Vissa produkter är undantagna från ångerrätten med stöd i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler:
-Produkter som riskerar att förstöras, förbrukas eller väsentligt försämras under ångerfristen.

Förfarande vid ångerrätt
Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela Hammer Sport AG om att du önskar ångra köpet. Du kan också meddela retur genom att fylla i det returformulär som medföljde din order.

Kontaktinformation
Hammer Sport AG
Von-Liebig-Straße 21
89231 Neu-Ulm
Telefon: +49 731 974880
Webb: www.hammer-traning.se
E-Mail: info@hammer-traning.se

14 dagars bytesrätt - Fri returfrakt!
Du har rätt att byta produkter inom 14 dagar från det att produkten levererats till dig. Vid byte får du värdet på de produkter du lämnar tillbaka i tillgodohavande hos Hammer Sport AG. Kostnader som du haft för frakt eller annan utförd tjänst ersätts ej i samband med utövande av bytesrätten. Tillgodohavande för produkter som återköpts avräknas mot värdet på de produkter som du beställer i samband med utövande av bytesrätten. Skulle värdet på de produkter som du beställt överstiga ditt tillgodohavande, måste du betala mellanskillnaden till Hammer Sport AG. I det fall värdet på de produkter som återköps överstiger värdet på de produkter som beställs i samband med bytet, kan du använda mellanskillnaden som tillgodohavande vid nästa köp hos Hammer Sport AG. Vid byte erbjuder även Hammer Sport AG fri returfrakt.

Följande villkor gäller vid byte:

  • Produkten skall vara oanvänd och i oskadat skick.
  • Eventuell montering av produkten skall inte ha skett.
  • Originalförpackningen skall vara i oskadat skick.

Nyttjande av bytesrätten
För att byta produkter, vänligen kontakta oss via e-post på: info@hammer-traning.se eller på telefon: på +4973197488518.